Follow Legal » Compliance » TM oraz ® – co oznaczają te symbole?

Ochrona znaków towarowych to dla jednych pojęcie rodem z amerykańskich filmów, a dla innych nieodzowny element, o który powinien zadbać każdy przedsiębiorca. Charakterystyczny znak R w kółeczku znamy chyba wszyscy. Jednak jeśli chodzi o charakterystykę TM budzą się już w wielu osobach pewne wątpliwości. Tymczasem i jeden i drugi skrót pojawia się przy określonych nazwach dość często. Oba oznaczenia wiążą się ze znakami towarowymi i są symbolami własności intelektualnej. Nie każdy jednak wie co tak naprawdę oznaczają. Na to pytanie odpowiemy w naszym artykule. Jaka jest pomiędzy nimi różnica i czy warto je stosować?

Z tego artykułu dowiesz się:

Co oznacza TM

Tajemniczy skrót pochodzi z języka angielskiego i oznacza dosłownie „trademark”. Ten znak, stosuje się w odniesieniu do nazw komercyjnie użytkowanych na rynku i tyczy się najczęściej nazwy i logo firmy. Oznaczenie takie możemy spotkać przy logo i nazwach wielu znanych firm. Nie jest to jednak poświadczenie dla działań podjętych we właściwym urzędzie patentowym.

Co ważne – znaczek TM może być używany przez każdego, kto chce, by nazwa jego firmy prezentowała się bardziej profesjonalnie (dając znać, że dana nazwa lub oznaczenie jest już zajęta) i z pewnością dlatego, cieszy się on tak dużą popularnością.
Nie zmienia to jednak faktu, że umieszczony znak TM przy nazwie nie oznacza, że dane określenie ma status zarejestrowanego znaku towarowego. Jego zamieszczenie nie wiąże się bowiem z żadnymi szczególnymi uprawnieniami i nie jest uregulowane przez prawo.

Pamiętaj, że samo umieszczenie oznaczenia nie sprawi, że Twoje logo będzie podlegało specjalnej ochronie. Jeśli jednak inny podmiot użyłby określonej nazwy, a my jesteśmy w stanie wykazać, że jako pierwsi wykorzystywaliśmy znak do naszej działalności, to możemy dochodzić swoich praw w oparciu np. o przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uwaga! Nawet nie zastrzegając swojej marki w urzędzie patentowym, jest ona chroniona przez prawo. Gdyby w przyszłości doszło do sytuacji spornej w sprawie zastosowania znaku z inną firmą, będzie trzeba udowodnić, że daną nazwą posługiwano się komercyjnie jako pierwszy podmiot.

Co oznacza znak ®?

Znak R również ma swoje pochodzenie z języka angielskiego i oznacza „registered”. W praktyce oznacza, że określony element to zarejestrowany znak towarowy, dla którego urząd patentowy (również EUIPO i WIPO) wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, a znak został wpisany do rejestru znaków towarowych.

Znaczkiem R w kółku (®) mogą posługiwać się jedynie te osoby, które zastrzegły swój znak towarowy. To dlatego przedsiębiorcy rejestrują nie tylko nazwy, ale i logo swoich firm. Co ciekawe przedsiębiorcy mogą również chronić inne wartości takie jak: kolor, dźwięk, ruch a nawet zapach czy smak.

Warto pamiętać, że bezpośrednie umieszczenie znaku R przy produkcie lub nazwie zależy od właściciela marki. Jeśli Twój znak został zarejestrowany możesz, ale nie musisz posługiwać się tym oznaczeniem. Ważne jest żeby pamiętać, że brak znaku R np. przy logo wcale nie oznacza, że określony element nie został zarejestrowany i nie podlega ochronie.

Teraz pojawia się pytanie – co się stanie jeśli przedsiębiorca umieści znak R przy znaku, który nie został zarejestrowany i nie podlega ochronie z tego tytułu? Ustawa Prawo własności przemysłowej, przewiduje sankcje za posługiwanie się oznaczeniem R przez podmiot, który nie dokonał rejestracji znaku w urzędzie patentowym. Oznacza to, że jeśli znak nie został zarejestrowany, nie należy umieszczać przy nim znaku R w kółku. Za takie działanie wprowadzające w błąd ustawodawca przewidział karę grzywny.

Czy wiesz, że..

podmiot, który wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny (art. 308 Ustawy Prawo własności przemysłowej)

W obrocie gospodarczym funkcjonuje bardzo wiele nazw i oznaczeń przedsiębiorców. Jak więc sprawdzić czy konkretny znak jest objęty ochroną? Jeśli chcesz to sprawdzić możesz skorzystać z wyszukiwarki prowadzonej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Pamiętaj, że stosowanie symboli ™ oraz ® nie jest obowiązkowe – korzystanie z nich jest uprawnieniem. Oznaczenia te, z pewnością jednak dodają przedsiębiorcy prestiżu, a jego znak towarowy nabiera większego znaczenia w obrocie handlowym.

Jesteś zainteresowany zarejestrowaniem znaku towarowego? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem Rejestracja znaku towarowego w praktyce. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z rejestracją znaku, w jaki sposób przebiega proces rejestracji i z jakiej ochrony dla marki najlepiej skorzystać (polskiej, na terenie UE czy też poza terenem UE) zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami.


Zespół Follow Legal