Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie łączeń, podziałów i przekształceń spółek

Follow Legal » Archiwum dla Follow Legal
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), która weszła w życie 15 września 2023 roku, wprowadza istotne zmiany w zakresie łączeń, podziałów i przekształceń spółek. Jest ona wynikiem implementacji kilku dyrektyw europejskich: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 roku, która wprowadza zmiany w dyrektywie (UE) 2017/1132 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 roku, która zmienia dyrektywę 2017/1132 w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz procesów w prawie spółek. Dodatkowo, nowelizacja ta odpowiada na potrzeby wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w którym podkreślono, że wolność przedsiębiorczości, wynikająca z art. 49 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), gwarantuje spółkom możliwość przenoszenia swojej siedziby z jednego państwa członkowskiego do innego, eliminując przy tym dotychczasowe wymogi bezpośrednie likwidacji spółki, które były określone w artykule 270 punkcie 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Zmiany te mają na celu ułatwienie procesów reorganizacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów udziałowców i wierzycieli. W niniejszym artykule zostaną omówione kluczowe aspekty tej nowelizacji, koncentrując się na ich praktycznych konsekwencjach dla spółek działających w Polsce.

(więcej…)

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych

Follow Legal » Archiwum dla Follow Legal

Decydując się na sprzedaż w sieci i prowadzenie sklepu internetowego, przedsiębiorca ma przed sobą złożony proces, którego niezwykle istotny element stanowią postanowienia umowne, mające zadbać o interesy konsumentów i zabezpieczyć go jako właściciela sklepu internetowego. W dobie ogromnej, stale rosnącej, popularności sprzedaży usług i produktów przez Internet, warto dobrze przygotować się do tego rodzaju działalności, aby odpowiednio sformułować i dostosować treść regulaminu sklepu. O tym, na co należy zwrócić uwagę, mówimy poniżej.

(więcej…)

Zgoda marketingowa – podstawowe informacje

Follow Legal » Archiwum dla Follow Legal

Na gruncie przepisów RODO dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Niewątpliwie ułatwia to komunikację marketingową i stoi w przychylnej pozycji do interesu administratora. Jednak jednym z wymogów jest wyrażenie zgody marketingowej przez osobę, której te dane dotyczą. Ma to za zadanie ułatwić płynność i legalność komunikacji marketingowej, a przede wszystkim służyć ochronie danych osobowych podmiotów.

(więcej…)

Działalność nierejestrowana – co należy wiedzieć?

Follow Legal » Archiwum dla Follow Legal
Freelance to pojęcie o którym jest coraz głośniej. Mówiąc w skrócie, freelancer to osoba, która wykonuje zadania/zlecenia odpłatnie, nie pracując przy tym na etacie, a wykonując je na własny rachunek i w obrębie swoich umiejętności i doświadczenia. Brzmi świetnie – żadnej nadrzędności, zarobek na własny rachunek, swobodne dostosowywanie czasu i trybu pracy do własnych potrzeb i możliwości. Jednak w tym miejscu należy się zastanowić, jak prawidłowo wejść we freelance pod względem prawnym oraz podatkowym. 

Pierwsze kroki w prowadzeniu własnej działalności to przede wszystkim, zaraz po wyborze branży, wybór jej formy prawnej. Ważnym punktem jest również oszacowanie potencjalnego przychodu na pierwsze miesiące prowadzenia działalności. Twój przychód nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia? Zastanów się zatem nad prowadzeniem działalności nierejestrowanej.

(więcej…)

Ochrona dóbr osobistych spółki – czy to jest możliwe?

Follow Legal » Archiwum dla Follow Legal

Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej jest niezwykle istotna, gdyż są to wartości, które tworzą reputację i wizerunek przedsiębiorstwa. W dzisiejszym zglobalizowanym i cyfrowym świecie, gdzie informacje można udostępnić szybko i bez trudu, niezwykle łatwo jest rozpowszechnić nieprawdziwe treści mogące podważyć zaufanie do firmy, a tym samym jej zaszkodzić, chociażby finansowo.

(więcej…)