Follow LegalOfertaOchrona danych osobowych

Ochrona
danych osobowych

Gwarantujemy kompleksow膮 pomoc we wdra偶aniu wymog贸w zwi膮zanych z prawem ochrony danych osobowych

Po wej艣ciu w 偶ycie przepis贸w unijnych dot. ochrony danych osobowych 艣wiat oszala艂 na punkcie RODO. Nasze do艣wiadczenie pozwoli Ci znale藕膰 optymalne rozwi膮zania gwarantuj膮ce zgodno艣膰 z przepisami unijnymi i krajowymi dotycz膮cymi ochrony danych osobowych. U艣wiadamiamy naszym partnerom biznesowym, 偶e ochrona danych osobowych czy konieczno艣膰 powo艂ania inspektora ochrony danych (wcze艣niej administratora bezpiecze艅stwa informacji) powinna by膰 brana pod uwag臋 ju偶 na etapie projektowania konkretnych rozwi膮za艅, a tak偶e odpowiednio monitorowana na etapie ich p贸藕niejszej realizacji.

W czym doradzamy

Z my艣l膮 o Tobie i odbiorcach Twoich us艂ug, optymalnie doradzamy w zakresie prawno-biznesowych aspekt贸w wdra偶ania RODO w firmach

Audyt RODO

przeprowadzamy audyty zgodno艣ci z przepisami o ochronie danych osobowych, formu艂ujemy rekomendacje, wspieramy w dokonywaniu analizy ryzyka i wdro偶eniu RODO

Tworzenie procedur i regulamin贸w

przygotowujemy kompletn膮 dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z ochron膮 danych osobowych np. polityki prywatno艣ci, polityki ochrony danych osobowych, regulaminy sklep贸w internetowych, regulaminy program贸w lojalno艣ciowych i partnerskich

Outsourcing IOD

pomagamy Twojemu przedsi臋biorstwu zagwarantowa膰 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez outsourcing us艂ug inspektora ochrony danych

Umowy

przygotowujemy i analizujemy umowy powierzenia danych osobowych, doradzamy i wspieramy na etapie prowadzenia negocjacji, pomagamy weryfikowa膰 dostawc贸w us艂ug, kt贸rym dane osobowe zostan膮 powierzone

Bie偶膮ce wsparcie

wspieramy Ci臋 w bie偶膮cej obs艂udze zapyta艅 zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych, pomagamy w kontaktach z Urz臋dem Ochrony Danych Osobowych w zakresie udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi/wnioski, w obs艂udze zg艂osze艅 zwi膮zanych z naruszeniem ochrony danych osobowych

Analiza narz臋dzi informatycznych

pomagamy w przeprowadzeniu analiz narz臋dzi informatycznych pod k膮tem zgodno艣ci ich dzia艂ania z wymogami nak艂adanymi przez RODO

Szkolenia RODO

przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych - dodatkowe obowi膮zki

Dok艂adnie 24 maja 2016 roku wesz艂o w 偶ycie RODO (Og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych), kt贸ra nak艂ada na przedsi臋biorc臋 dodatkowe obowi膮zki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych personalnych. Zaniedbanie przestrzegania przepis贸w RODO na jakimkolwiek polu dzia艂ania firmy lub brak wdro偶enia odpowiedniej dokumentacji mo偶e wi膮za膰 si臋 z kar膮 finansow膮. To dlatego, przedsi臋biorcy potrzebuj膮 wsparcia w zakresie pomocy prawnej przy analizowaniu przepis贸w RODO oraz wdro偶eniu zasad ochrony danych osobowych w swojej dzia艂alno艣ci. Dla specjalist贸w RODO, stosowanie przepis贸w聽w praktyce nie jest wcale tak skomplikowane. Dla laika mo偶e by膰 powa偶nym zagro偶eniem i mo偶e spowodowa膰 na艂o偶enie kar finansowych.

RODO w praktyce 鈥 co to jest?

24 maja 2016 r. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskej przyj臋艂y nowe rozporz膮dzenie dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych 鈥 RODO.聽

Na jego podstawie wszystkie firmy prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terenie UE, kt贸re gromadz膮 dane dotycz膮ce os贸b fizycznych musia艂y do 25 maja 2018 roku wdro偶y膰 istotne i wskazane w rozporz膮dzeniu zmiany.聽

RODO umo偶liwia osobom fizycznym mi臋dzy innymi:

  • 聽 聽 偶膮danie przeniesienia danych osobowych, zbieranych w okre艣lonym celu
  • 聽 聽 wzmocnione prawo do wgl膮du i dost臋pu do swoich danych
  • 聽 聽 mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych osobowych zwane 鈥瀙rawem do bycia zapomnianym鈥.

Wskazane rozporz膮dzenie ma na celu wprowadzenie stabilno艣ci w kwestiach prawnych dotycz膮cych przetwarzania danych. RODO ma by膰 znakomitym przyk艂adem takich dzia艂a艅 Unii Europejskiej, w kt贸rych panuje harmonia, a tak偶e wysoki stopie艅 ujednolicenia przepis贸w prawnych.聽

Dlaczego warto skorzysta膰 ze wsparcia przy wdra偶aniu zasad rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych?

K艂opotliwa interpretacja RODO, ale r贸wnie偶 spore rozszerzenie praw os贸b fizycznych to du偶e wyzwanie dla firm. Szczeg贸lnie niebezpieczna jest niewiedza lub brak kompetencji przy wdra偶aniu przepis贸w. R贸偶ne bywaj膮 tak偶e interpretacje RODO, przez co wiele funkcjonuj膮cych firm 藕le dostosowuje zasady sporz膮dzania swojej dokumentacji do wskazanych wytycznych.

W zakresie naszych dzia艂a艅 oferujemy us艂ugi prawne dotycz膮ce ochrony danych osobowych, w tym kompleksowe wdro偶enie RODO, ale r贸wnie偶 przeprowadzenie audytu ju偶 podj臋tych dzia艂a艅 i dotychczasowych procedur. Je艣li oka偶e si臋, 偶e nie wszystkie aspekty prawne RODO zosta艂y wprowadzone poprawnie, nasi eksperci zaproponuj膮 odpowiednie zmiany.

Przygotujemy tak偶e niezb臋dn膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 ochrony danych danych osobowych np. zgody na przetwarzanie danych osobowych, rejestr przetwarzania i polityki bezpiecze艅stwa oraz polityk臋 prywatno艣ci. W naszych kompetencjach le偶y r贸wnie偶 opracowanie planu reagowania na sytuacje, w kt贸rych mo偶e wyst膮pi膰 naruszenie ustawy o przetwarzaniu danych. Bardzo istotne jest tak偶e aby z zakresu RODO przeszkoli膰 wszystkich pracownik贸w.聽

odmienimy
Tw贸j biznes

Skontaktuj si臋 z nami i przekonaj si臋 jakie rozwi膮zania przygotujemy dla Twoich potrzeb biznesowych w bran偶y e-commerce.

1 + 11 =

Klauzula informacyjna

Administratorem danych podanych w formularzu jest Follow sp. z o.o z siedzib膮 we Wroc艂awiu (Rze藕nicza 32/33, 50-130). Przetwarzamy Twoje dane wy艂膮cznie w celu udzielenia odpowiedzi wiadomo艣膰 wys艂an膮 za po艣rednictwem formularza.聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Dane przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, kt贸rym jest komunikacja z u偶ytkownikami naszej strony.聽

Twoje dane b臋d膮 przez nas przetwarzane przez czas niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Po tym czasie dane mog膮 by膰 przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, 偶eby艣my mogli udzieli膰 odpowiedzi na Twoje pytanie.聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽

Przys艂uguje Ci prawo do: 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).