Follow Legal » O nas

O nas

Budujemy przyszłość

Doradztwo prawne i biznesowe to nasza specjalność – zespół nowoczesnych prawników z Follow Legal szuka i kreuje razem z przedsiębiorcami najlepsze rozwiązania biznesowe. W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego zabezpieczamy naszym doświadczeniem ryzyka prawne przedsiębiorców i współtworzymy najbardziej optymalne modele, które pozwalają rozwijać wizję biznesu. 

Zdajemy sobie sprawę, że współcześni przedsiębiorcy szukają przede wszystkim wspierającego prawnika-partnera, który rozumie potrzeby biznesowe, zna rynek i komunikuje się ze swoimi klientami w sposób jasny i klarowny. W codziennej pracy odchodzimy od wizerunku prawnika, który jest zamknięty w ścianach swojej kancelarii i dostarcza biznesowi porad, które nie przystają do jego biznesowych potrzeb. 

Wiemy, że oczekujesz od nas prostej komunikacji i rozwiązań, które możesz wdrożyć w swojej firmie w najprostszy możliwy sposób. Dlatego właśnie współpracujemy bezpośrednio z biznesem dostarczając mu obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Zespół Follow Legal zdobywał doświadczenie w pracy jako in-house lawyer. Dlatego właśnie posiadamy unikalną wiedzę prawno-biznesową, która pozwala nam obsługiwać podmioty gospodarcze w wielu obszarach.

Poznaj nasz zespół

Anna Położyńska

Anna Położyńska

Legal Business Partner

Radczyni Prawna
a.polozynska@followlegal.pl

Damian Fedeczko

Damian Fedeczko

Legal Business Partner

Inspektor ochrony danych
d.fedeczko@followlegal.pl

Paulina Machowicz

Paulina Machowicz

Legal Business Partner

Compliance Officer
p.machowicz@followlegal.pl

Urszula Siwicka

Urszula Siwicka

Senior Lawyer

Adwokatka
u.siwicka@followlegal.pl

Karolina Wolny

Karolina Wolny

Lawyer

Radczyni Prawna
k.wolny@followlegal.pl

Klaudia Karwowska

Klaudia Karwowska

Junior Lawyer

k.karwowska@followlegal.pl

Kornelia Żebryk

Kornelia Żebryk

Junior Lawyer

 

k.zebryk@followlegal.pl

Monika Walczak

Monika Walczak

Junior Lawyer

 

m.walczak@followlegal.pl

Nasze doświadczenie pozwoliło nam zrozumieć jak ważny jest stały kontakt z obszarami biznesowymi, zrozumienie branży i produktu oraz posługiwanie się językiem przedsiębiorcy. Codziennie wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom – nie boimy się korzystać z narzędzi Google Docs, wiemy jak ważna dla dev’a jest Jira czy Asana, rozumiemy, że szybciej i prościej będzie podpisać dokumenty podpisem elektronicznym.

ZAUFALI NAM

O nas

Follow Legal czyli zespół nowoczesnych prawników – razem z przedsiębiorcami kreujemy najlepsze rozwiązania biznesowe

Anna Położyńska

Anna Położyńska

Legal Business Partner

 

Radczyni Prawna 

W Follow Legal kieruje zespołem zajmującym się:

 • tworzeniem i negocjowaniem umów o świadczenie usług (w tym umów IT)
 • zagadnieniami kadrowymi (prawo pracy oraz umowy cywilnoprawne) 
 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców i startupów
 • doradztwem prawnym dla przedsiębiorców e-commerce
 • procesami due dilligence, transakcjami sprzedaży udziałów i akcji

Doświadczenie

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • ukończyła studia podyplomowe o specjalności Prawo i Gospodarka UE – stosowanie prawa wspólnotowego
 • jest absolwentką szkoły prawa angielskiego Course in English and  European Law prowadzona przez Uniwersytet Warszawski, Juris Anglia Scientia i Uniwersytet Cambridge
 • wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Ania jest współzałożycielką Follow Legal oraz wieloletnią ekspertką w dziedzinie  obsługi prawnej przedsiębiorców.  

Zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadząc postępowania administracyjne w zakresie nadzoru rynku oraz doradzając przedsiębiorcom z obszaru Unii Europejskiej rozpoczynającym działalność na polskim rynku. 

Swoją wiedzę i doświadczenie rozwija współpracując od ponad 10 lat z przedsiębiorcami, którym doradza m.in. w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Wielokrotnie reprezentowała przedsiębiorców w trakcie transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz doradzała przy procesach przekształceniowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik in-house u wiodących w branży e-commerce i contact center podmiotów, które pozwola jej znajdować wspólny język z każdym przedsiębiorcą. 

W swojej karierze obsługiwała również klientów z branży budowlanej, IT, e-commerce, kosmetycznej, contact center oraz dystrybutorów i producentów FMCG. 

Damian Fedeczko

Damian Fedeczko

Legal Business Partner

 

Inspektor ochrony danych

W Follow Legal kieruje zespołem zajmującym się:

 • ochroną danych osobowych i szkoleniami z zakresu ochrony danych
 • marketingiem bezpośrednim
 • prawem konsumenckim (w zakresie e-commerce i umów zawieranych na odległość)
 • prawem zamówień publicznych

Doświadczenie:

 • ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • ukończył administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • odbył stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu
 • menadżerskie studia podyplomowe People Management na Uniwesytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Damian jest współzałożycielem Follow Legal oraz wieloletnim ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jest również członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Zdobywał doświadczenie w kancelariach prawniczych oraz jako prawnik in-house w przedsiębiorstwach z branży projektowej, e-commerce, contact center oraz IT.

Z sukcesem doradzał wykonawcom przy międzynarodowych projektach infrastrukturalnych na etapie pozyskiwania zamówień publicznych jak i w trakcie realizacji inwestycji. Uczestniczył w projektowaniu programów lojalnościowych dla wiodących sieci handlowych w Polsce, a obecnie nadzoruje ich obsługę.

Od wielu lat pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w największych podmiotach na rynku call center oraz u przedsiębiorców z branży marketingowej.

Odpowiadał za złożone wdrożenia systemu ochrony danych w przedsiębiorstwach. Projektował i wdrażał procedury związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie outsourcingu usług. Projektuje i prowadzi szkolenia.

Paulina Machowicz

Paulina Machowicz

Legal Business Partner

 

Compliance Officer

W Follow Legal kieruje zespołem zajmującym się:

 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców i startupów
 • compliance
 • doradztwem w zakresie usług chmurowych (m.in. Google Cloud)

Doświadczenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • ukończyła studia podyplomowe o specjalności Prawo gospodarcze i handlowe
 • Certyfikowany Compliance Oficer

Paulina jest współzałożycielką Follow Legal oraz wieloletnią ekspertką w dziedzinie obsługi prawnej przedsiębiorców.

Przez ponad 5 lat zdobywała doświadczenie jako menadżer obsługi korporacyjnej oraz prawnik in-house w jednym z wiodących polskich banków uniwersalnych. Pracując w międzynarodowej korporacji, obsługiwała działającą w na rynku polskim grupę kapitałową podmiotów z branży finansowej. Nadzorowała organizację pracy zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników. Doradzała wielu wiodącym na rynku przedsiębiorcom z branży contact center, e-commerce i cloud solutions. Wspierała przedsiębiorców w obsłudze korporacyjnej spółek.

W swojej karierze brała udział w projektowaniu i wdrażaniu procesów przekrojowych funkcjonujących w organizacjach poznając tym samym sposoby na efektywne współdziałanie jednostek biznesowych i jednostek regulacyjno-prawnych oraz rozwijając kompetencje w zakresie komunikacji na linii biznes-prawnik.

Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemu regulacji wewnętrznych w przedsiębiorstwie, obejmujących również sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacji dla podmiotów działających w e-commerce. Brała udział w projektach dostosowujących działalność spółek z branży e-commerce i contact center do RODO oraz w procesach due dilligence.

Urszula Siwicka

Urszula Siwicka

Senior Lawyer

Adwokatka

Specjalizuje się w:

 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • prawie gospodarczym i handlowym
 • sprawach korporacyjnych
 • sporach między przedsiębiorcami
 • prawie pracy
 • prawie nieruchomości

Doświadczenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • w ramach programu Erasmus część studiów odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tromso w Norwegii
 • ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law prowadzoną przez Uniwersytet Wrocławski
 • Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu (w 2014 r. wpisana na listę adwokatów)

Urszula zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych we Wrocławiu zajmując się w szczególności bieżącym doradztwem prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Posiada doświadczenie w obsłudze procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, podziały spółek, doradztwo w zakresie działalności organów spółek), tworzeniu i negocjowaniu umów oraz due diligence podmiotów gospodarczych. Brała udział w obsłudze wielu procesów związanych z obrotem nieruchomościami. 

Reprezentowała klientów w licznych sporach przed sądami i organami administracji publicznej.

Interesuje się prawem gospodarczym i prawem obrotu nieruchomościami.

Karolina Wolny

Karolina Wolny

Lawyer

Radczyni Prawna

Specjalizuje się w:

 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • sprawach korporacyjnych
 • prawie gospodarczym
 • dochodzeniu należności w postępowaniu sądowym i windykacji
 • rejestracji znaków towarowych

Doświadczenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu (w 2018 r. wpisana na listę radców prawnych)

Karolina zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych zajmujących się windykacją należności w obszarze postępowań cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom. 

W swojej karierze zawodowej łączyła wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z prowadzeniem procesów sądowych, egzekucyjnych oraz zarządzaniem projektami prawnymi na dużą skalę. 

Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, a także  doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych.

Interesuje się prawem związanym z ochroną własność intelektualnej i ochroną znaków towarowych, a także prawem handlowym.

Klaudia Karwowska

Klaudia Karwowska

Junior Lawyer

Zajmuje się:

 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców
 • doradztwem prawnym przy projektach IT oraz związanych z e-commerce i nowymi technologiami
 • prawem własności intelektualnej
 • sprawami korporacyjnymi

Doświadczenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od 2021 r. słuchaczka studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego
 • współzałożycielka IP Risk i zwyciężczyni czwartego Legal Hackathon organizowanego przez Wolters Kluwer Polska

Klaudia od 2018 r. zdobywała doświadczenie w kilku wrocławskich kancelariach prawnych. Interesuje się zagadnieniami własności intelektualnej w IT oraz nowymi technologiami.

Kornelia Żebryk

Kornelia Żebryk

Junior Lawyer

Zajmuje się:

 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców
 • doradztwem prawnym dla przedsiębiorców zajmujących się e-commerce i nowymi technologiami
 • prawem własności intelektualnej

Doświadczenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 • mentee w ramach programu mentoringowego Fundacji Women in Law
 • aktywność akademicka: działalność w Kole Naukowym IusNet oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Opole – m.in. funkcja Wiceprezeski ds. Działalności Naukowej 

Kornelia od 2019 r. zdobywała doświadczenie w kilku opolskich oraz wrocławskich kancelariach prawnych i windykacyjnych. Interesuje się obszarem prawa nowych technologii.

Monika Walczak

Monika Walczak

Junior Lawyer

Zajmuje się:

 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców
 • doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych

Doświadczenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 • aktywność akademicka: Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Internetu i Nowych Technologii IusNet, uczestniczka oraz współorganizatorka wielu Konferencji Naukowych (m. in. ” OKN Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, “OKN Finanse i Nowe Technologie – aspekty prawne”), a także uczestniczka warsztatów z zakresu prawa nowych technologii)

Monika od 2019 r. zdobywała doświadczenie w kilku opolskich oraz wrocławskich kancelariach prawnych i windykacyjnych. Interesuje się obszarem prawa Internetu, danych osobowych oraz nowych technologii.

 

Nasi eksperci odmienią
Twój biznes

Skontaktuj się z nami i przekonaj się jakie rozwiązania przygotujemy dla Twoich potrzeb biznesowych.

11 + 14 =

Klauzula informacyjna

Administratorem danych podanych w formularzu jest Follow Legal sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu (Rzeźnicza 32/33, 50-130). Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza.                  Dane przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami naszej strony. 

Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.                     

Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).