Follow Legal » Prawo spółek » Jak zarejestrować fundację rodzinną? – Poradnik krok po kroku

Czym jest fundacja rodzinna?

 

Fundacja rodzinna stanowi wyjątkowe rozwiązanie, pozwalające na zapewnienie ciągłości biznesowej i ochronę majątku przez wiele pokoleń, nie wymagając przy tym bezpośredniego zaangażowania przyszłych następców. To forma prawna umożliwiająca realizację świadczeń na rzecz beneficjentów, która minimalizuje ryzyko utraty integralności majątku. W efekcie, fundacja pełni rolę “skarbca rodzinnego”, gwarantując wsparcie finansowe dla rodziny oraz dbałość o wartości i wizję fundatora.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

Założenie fundacji rodzinnej oferuje wiele korzyści, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i podatkowym, co czyni ją atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców i rodzin posiadających znaczny majątek.

Jedną z kluczowych zalet jest możliwość ciągłego zarządzania majątkiem i biznesem przez wiele pokoleń, zapobiegając jego rozdrobnieniu po śmierci fundatora. Fundacja rodzinna umożliwia formalne oddzielenie majątku rodzinnego od osobistego majątku członków rodziny, co zapewnia jego ochronę i sprzyja dalszemu wzrostowi kapitału​​.

Kolejną istotną korzyścią jest możliwość wykorzystania fundacji jako narzędzia do reinwestycji kapitału. Pod kątem podatkowym, fundacje rodzinne cieszą się preferencyjnym traktowaniem. Dochody fundacji, pod pewnymi warunkami, mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a obowiązek zapłaty tego podatku pojawia się dopiero przy wypłacie środków beneficjentom. Beneficjenci z najbliższej rodziny fundatora mogą być zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)​​.

Fundacja rodzinna może służyć nie tylko ochronie majątku, ale również realizacji celów filantropijnych, edukacyjnych lub zdrowotnych dla beneficjentów, co może obejmować zarówno członków rodziny, jak i osoby trzecie, a nawet organizacje pożytku publicznego​​.

Dodatkowo, fundacja rodzinna zapewnia elastyczność w planowaniu sukcesji, oferując więcej możliwości niż tradycyjny testament.

Podsumowując, fundacja rodzinna oferuje skuteczną ochronę majątku, ułatwia planowanie sukcesji, może zapewnić korzyści podatkowe i pozwala na realizację osobistych celów fundatora z zachowaniem kontroli nad zarządzaniem majątkiem w długim terminie.

Decyzja o założeniu fundacji rodzinnej niesie ze sobą szereg korzyści:

  • Wycofanie się z aktywnego prowadzenia biznesu: Jako fundator masz możliwość przekazania biznesu, zachowując przy tym stałe dochody.
  • Zabezpieczenie finansowe rodziny: Fundacja umożliwia skuteczną ochronę majątkową dla członków rodziny.
  • Oddzielenie sfery biznesowej od rodzinnej: Dzięki fundacji, Twoje życie rodzinne i biznesowe mogą funkcjonować niezależnie.
  • Zachowanie i ochrona majątku: Fundacja zapewnia utrzymanie majątku w jednych rękach i jego skuteczną ochronę.
  • Efektywne zarządzanie i pomnażanie majątku: Dzięki fundacji masz pewność, że Twój majątek jest odpowiednio zarządzany i inwestowany.
  • Planowanie sukcesji: Fundacja umożliwia przekazanie biznesu i majątku przez wiele pokoleń.

Jak założyć fundację rodzinną?

Proces zakładania fundacji rodzinnej obejmuje kilka kluczowych kroków:

  1. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji: Dokonuje się tego przed notariuszem w formie aktu założycielskiego lub testamentu.
  2. Sporządzenie statutu fundacji: W akcie notarialnym określa się zasady działania fundacji rodzinnej.
  3. Przekazanie majątku: Wartość majątku wniesionego do fundacji powinna wynosić co najmniej 100 tys. zł.
  4. Rejestracja fundacji: Należy zgłosić fundację do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Elementy wniosku – Co musisz wiedzieć

Aby zarejestrować fundację rodzinną, konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Kluczowym dokumentem jest formularz RFR-W, który stanowi podstawę wpisu fundacji do rejestru. Niestety obecnie wnioski można składać wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej.

Każdy wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej powinien zawierać m.in. nazwę, siedzibę, adres fundacji, informacje o funduszu założycielskim, dane członków zarządu i rady nadzorczej, beneficjentów oraz, w przypadku określenia, czas trwania fundacji. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, takie jak RFR-WB i RFR-WK, które odpowiednio wymieniają beneficjentów oraz członków zarządu, a także określają zasady ich reprezentacji w fundacji.

Kto może założyć i kim są beneficjenci?

Fundatorami mogą być osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Beneficjentami zazwyczaj są członkowie rodziny, ale mogą nimi być także osoby trzecie lub organizacje pożytku publicznego.

Finansowanie i zarządzanie fundacją rodzinną

Majątek fundacji może być wykorzystany na różnorodne cele, takie jak wsparcie beneficjentów czy finansowanie działalności organizacji pożytku publicznego. Zarządza nią zarząd fundacji, pod nadzorem rady nadzorczej i zgromadzenia beneficjentów, co zapewnia wpływ rodziny na kluczowe decyzje.

Podsumowanie – korzyści i obowiązki

Założenie fundacji rodzinnej otwiera przed fundatorami nowe możliwości w zakresie ochrony majątku, planowania sukcesji i realizacji celów biznesowych. Istotne jest jednak, aby proces ten był poprzedzony dokładną analizą i zrozumieniem związanych z tym obowiązków, szczególnie w kontekście przepisów podatkowych i wymogów prawnych.

Warto zaznaczyć, że fundacja rodzinna to nie tylko narzędzie do ochrony majątku, ale także sposób na zapewnienie jego efektywnego zarządzania i rozwoju przez kolejne pokolenia. Kluczem do zapewnienia ciągłości działania jest dobrze przemyślana strategia i zrozumienie długoterminowych celów, jakie fundator chce osiągnąć poprzez jej założenie.

 

Jeśli interesuje Cię założenie fundacji rodzinnej lub masz jakiekolwiek wątpliwości związane z nowymi przepisami, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 


Zespół Follow Legal