Follow Legal » Sztuczna Inteligencja » Sztuczna inteligencja a prawa autorskie: Eksploracja nowych granic

W miarę jak technologia sztucznej inteligencji (AI) coraz głębiej penetruje sferę kreatywności — tworząc dzieła od muzyki po literaturę — narastają pytania dotyczące przynależności praw autorskich i ochrony takich “twórczości”. AI, będąca niegdyś prostym narzędziem, obecnie staje się potężnym aktorem na polu kreatywnym, a jej dzieła coraz trudniej odróżnić od tych stworzonych przez ludzi. To z kolei rodzi znaczące implikacje prawne i etyczne.

Z tego artykułu dowiesz się:

Definicja i rola sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja, w najszerszym ujęciu, to systemy komputerowe zaprojektowane do przewidywania wyników, podejmowania decyzji lub wykonywania działań opartych na analizie danych. Dzięki zdolności do uczenia się i adaptacji, AI może optymalizować swoje działania w celu osiągnięcia określonych celów. W kontekście twórczym, AI analizuje istniejące materiały kulturalne i artystyczne, aby na ich podstawie tworzyć nowe, oryginalne prace.

 

Sztuczna inteligencja a prawa autorskie?

Jednym z najbardziej palących zagadnień w kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji (AI) w przestrzeni kreatywnej jest kwestia praw autorskich. Sztuczna inteligencja, wykorzystując ogromne zbiory danych, jest w stanie tworzyć dzieła zbliżone do ludzkich w zakresie jakości i ekspresji. Tym samym, pojawia się pytanie: czy dzieła wygenerowane przez AI mogą być objęte ochroną prawa autorskiego?

Prawo autorskie, według tradycyjnego rozumienia, chroni tylko te twórczości, które są wyrazem indywidualnej ludzkiej kreatywności i oryginalności. Dzieła sztuki, literatura czy muzyka stworzone przez człowieka niewątpliwie kwalifikują się do otrzymania takiej ochrony, ponieważ odzwierciedlają osobisty wkład i wybory autora. Jednakże, w przypadku AI, sytuacja staje się skomplikowana. Algorytmy AI, mimo że potrafią tworzyć dzieła o wysokim stopniu zaawansowania estetycznego i technicznego, robią to na podstawie wcześniej przyswojonych wzorców i danych, a nie indywidualnego impulsu twórczego.

W światowej doktrynie prawniczej wciąż trwają dyskusje na temat tego, czy i jak należy dostosować istniejące ramy prawne, by odpowiedzieć na te nowe wyzwania. Niektóre jurysdykcje eksplorują możliwość rozszerzenia definicji autorskich praw majątkowych, aby uwzględnić dzieła stworzone przez AI. To jednak rodzi dodatkowe pytania o granice takiej ochrony i potencjalne nadużycia, na przykład gdy AI wykorzystuje w swoich procesach twórczych dzieła chronione prawem autorskim, bez uzyskania stosownych licencji.

Dodatkowo, zjawisko to wprowadza nową dynamikę w stosunkach między twórcami a beneficjentami dzieł sztucznej inteligencji. Czy programista tworzący algorytmy AI powinien być traktowany jako autor? A może raczej instytucje i firmy, które dostarczają dane, na których AI się uczy? Jak zatem należy regulować i rozliczać prawa do dzieł stworzonych przez AI, zwłaszcza gdy te dzieła mogą konkurować na rynku z dziełami ludzkimi?

Odpowiedzi na te pytania mogą zrewolucjonizować obecne pojmowanie prawa autorskiego i wymagać od prawodawców znalezienia nowych, adekwatnych do cyfrowej ery, rozwiązań, które zrównoważą interesy wszystkich zainteresowanych stron: twórców, użytkowników, producentów technologii AI oraz samego społeczeństwa. Przykładowo, Unia Europejska podjęła próbę uregulowania tych kwestii poprzez dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która stara się m.in. odpowiedzieć na wyzwania związane z technologiami AI i ich wpływem na prawa twórców. Ostateczne regulacje prawne muszą jednak nie tylko chronić prawa autorów, ale także promować innowacje i rozwój nowych technologii, co jest kluczowe dla postępu kulturalnego i gospodarczego.

Obecnie, zgodnie z przepisami większości systemów prawnych, w tym ustawy o prawie autorskim, aby dzieło mogło być chronione, musi być oryginalne i wyrażać osobowość twórcy przez swobodne i twórcze wybory. Dzieła AI, choć mogą na pierwszy rzut oka wydawać się oryginalne, nie są wynikiem ludzkich procesów psychicznych, lecz algorytmicznych analiz dużych zbiorów danych. W efekcie, obecne prawodawstwo nie przewiduje przyznawania praw autorskich twórczości generowanej przez AI.

  Wpływ dyrektyw i regulacji

  Dyskusje o AI i prawach autorskich zyskały na znaczeniu w świetle nowych regulacji Unii Europejskiej, w tym dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym (DSM), która m.in. adresuje kwestie Text and Data Mining (TDM). TDM, choć z założenia miał służyć naukowcom i twórcom do analizy i eksploracji istniejących danych, w kontekście AI przybiera nowy wymiar, generując prace mogące konkurować z oryginalnymi dziełami ludzi.

  Obecne prace nad nowelizacją polskiej ustawy o prawie autorskim, które w dużej mierze odpowiadają na wyzwania postawione przez dyrektywy DSM i tzw. dyrektywy satelitarno-kablowej (SATCAB II), mają na celu integrację tych zmian w sposób, który równoważy potrzeby twórców oraz innowacyjność technologiczną. Polska propozycja legislacyjna, wyjątkowa w skali europejskiej, może wprowadzić mechanizmy, które pozwolą na bardziej precyzyjne definiowanie, co w działalności AI jest legalne, a co narusza prawa autorskie, zapewniając przy tym twórcom stosowne wynagrodzenia.

  Implikacje dla przyszłości

  W miarę rozwoju AI, kluczowe staje się znalezienie odpowiedzi na pytania o granice jej autonomii. Czy AI powinno być traktowane jako narzędzie w rękach ludzi, czy jako niezależny “twórca”? Jak rozwiązać kwestie odpowiedzialności prawnej za naruszenia generowane przez AI? Te pytania nie tylko rzucają światło na prawne zawiłości, ale także na etyczne i filozoficzne aspekty przyszłości sztucznej inteligencji w społeczeństwie.

   

  Podsumowanie

  Debata na temat AI i praw autorskich jest daleka od zakończenia. Wymaga nie tylko głębokiego zrozumienia zarówno technologii, jak i prawa, ale także dialogu między twórcami, prawnikami, technologami i ustawodawcami. Jak pokazuje praktyka, rozwiązania muszą ewoluować tak szybko, jak technologie, które mają regulować. W Follow Legal śledzimy te zmiany, dostarczając naszym klientom aktualnych informacji i doradzając w zakresie najlepszych praktyk, które pomogą im poruszać się w tym dynamicznie zmieniającym się środowisku.

  Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

   


  Zespół Follow Legal