Łączenie funkcji IOD i Compliance Officera

Follow Legal » Compliance

Dynamiczne zmiany środowiska prawnego oraz zwiększająca się świadomość prawna przedsiębiorców, sprawiają, że coraz więcej organizacji świadomie zabezpiecza swoje funkcjonowanie poprzez powołanie Inspektora Danych Osobowych (IOD) i Compliance Oficera (CO). O ile powołanie pierwszej z funkcji może stanowić wypełnienie ciążącego na podmiotach obowiązku prawnego, o tyle funkcjonowanie drugiej, nie jest póki co uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania funkcją CO, która stanowi ważny element kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz jest realnym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorców.

Jedną z bardziej wrażliwych kwestii dotyczących funkcjonowania IOD oraz CO jest możliwość łączenia obu stanowisk przez jedną osobę. Przepisy prawa nie zawierają jednak regulacji w tym obszarze. 

(więcej…)

Compliance w przedsiębiorstwie – dlaczego należy je wdrożyć?

Follow Legal » Compliance

Od kilku lat zagadnienie compliance oraz zawód compliance officera stają się coraz bardziej popularne. Wraz z zapowiedzią przyjęcia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, rynek przypomniał sobie o funkcji compliance oraz rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat roli compliance w przedsiębiorstwie. Na czym jednak w praktyce polega compliance i czy jest ono niezbędne? Poniżej przedstawiam najważniejsze zagadnienia związane z tym obszarem funkcjonowania rzetelnego przedsiębiorstwa.

(więcej…)