Follow Legal » Baza wiedzy » Dane osobowe

Dane osobowe

Łączenie funkcji IOD i Compliance Officera

Inspektor Ochrony Danych i Compliance Officer to dwie, bardzo ważne funkcje w przedsiębiorstwie. Każda z nich wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością działania w sposób bezstronny i niezależny. Wiele firm staje przed pytaniem czy funkcje te można ze sobą łączyć. W artykule odpowiadamy na pytanie czy takie połączenie jest możliwe, a co najważniejsze czy jest zgodne z prawem.

read more

Przechowywanie danych w chmurze: jak korzystać z aplikacji chmurowych nie łamiąc RODO?

Korzystanie z chmury, aplikacji sprzedawanych w modelu SaaS jest naszą teraźniejszością i przyszłością i stanowi istotną część instrumentów stosowanych w biznesie. Należy jednak pamiętać, że należy stosować je świadomie, wiedzieć jakie dane przetwarzamy w narzędziach chmurowych oraz zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

read more

Karuzela kar za naruszenia RODO ruszyła! [Aktualizacja]

Po długich miesiącach prac w gabinetach organów nadzorczych poszczególnych krajów pojedynczych decyzji nakładających kary, w ostatnim czasie obrodziło nam wysokimi karami oraz ciekawymi przypadkami naruszeń ochrony danych. Przedstawiamy pokrótce najciekawsze (lub najwyższe) rozstrzygnięcia organów nadzorczych. Bez wątpienia ryzyko otrzymania kary na gruncie RODO jest realne i należy spodziewać się, że kar za naruszenia będzie coraz więcej

read more