Follow Legal » Baza wiedzy » Dane osobowe

Dane osobowe

Nowelizacja KPC – co się zmienia?

Nowelizacja KPC – co się zmienia?

Wielkimi krokami zbliża się nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Już 1 lipca br. w życie wejdą zapowiadane od dawna zmiany, które zgodnie z uzasadnieniem projektu mają przyspieszyć postępowania sądowe, ułatwić stronom i ich pełnomocnikom kontakty z sądem, a także wprowadzić nowe regulacje w zakresie planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany.

read more
Etyczne donosicielstwo – whistleblowing

Etyczne donosicielstwo – whistleblowing

W wyniku zarówno rozwoju etyki biznesu, jak i zmian w świadomości polskiego społeczeństwa, coraz większą uwagę przykuwa się do walki z nieprawidłowościami. Początkowo największy nacisk kładziono na zwalczanie naruszeń związanych z praniem pieniędzy, jednakże z biegiem czasu zwrócono uwagę również na kulturę organizacyjną prowadzenia firm.

read more
Łączenie funkcji IOD i Compliance Officera

Łączenie funkcji IOD i Compliance Officera

Inspektor Ochrony Danych i Compliance Officer to dwie, bardzo ważne funkcje w przedsiębiorstwie. Każda z nich wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością działania w sposób bezstronny i niezależny. Wiele firm staje przed pytaniem czy funkcje te można ze sobą łączyć. W artykule odpowiadamy na pytanie czy takie połączenie jest możliwe, a co najważniejsze czy jest zgodne z prawem.

read more
Przechowywanie danych w chmurze: jak korzystać z aplikacji chmurowych nie łamiąc RODO?

Przechowywanie danych w chmurze: jak korzystać z aplikacji chmurowych nie łamiąc RODO?

Korzystanie z chmury, aplikacji sprzedawanych w modelu SaaS jest naszą teraźniejszością i przyszłością i stanowi istotną część instrumentów stosowanych w biznesie. Należy jednak pamiętać, że należy stosować je świadomie, wiedzieć jakie dane przetwarzamy w narzędziach chmurowych oraz zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

read more
Karuzela kar za naruszenia RODO ruszyła! [Aktualizacja]

Karuzela kar za naruszenia RODO ruszyła! [Aktualizacja]

Po długich miesiącach prac w gabinetach organów nadzorczych poszczególnych krajów pojedynczych decyzji nakładających kary, w ostatnim czasie obrodziło nam wysokimi karami oraz ciekawymi przypadkami naruszeń ochrony danych. Przedstawiamy pokrótce najciekawsze (lub najwyższe) rozstrzygnięcia organów nadzorczych. Bez wątpienia ryzyko otrzymania kary na gruncie RODO jest realne i należy spodziewać się, że kar za naruszenia będzie coraz więcej

read more