TM oraz ® – co oznaczają te symbole?

Follow Legal » Startup

Ochrona znaków towarowych to dla jednych pojęcie rodem z amerykańskich filmów, a dla innych nieodzowny element, o który powinien zadbać każdy przedsiębiorca. Charakterystyczny znak R w kółeczku znamy chyba wszyscy. Jednak jeśli chodzi o charakterystykę TM budzą się już w wielu osobach pewne wątpliwości. Tymczasem i jeden i drugi skrót pojawia się przy określonych nazwach dość często. Oba oznaczenia wiążą się ze znakami towarowymi i są symbolami własności intelektualnej. Nie każdy jednak wie co tak naprawdę oznaczają. Na to pytanie odpowiemy w naszym artykule. Jaka jest pomiędzy nimi różnica i czy warto je stosować?

(więcej…)

5 zasad savoir vivre spotkań online

Follow Legal » Startup

Wpis gościnny Agnieszki Zychewicz w Bazie Wiedzy Follow Legal

W związku z pandemią koronawirusa wiele firm zdecydowało się na częściowe lub całkowite przejście na formę pracy zdalnej. Dlatego też wirtualne spotkania od kilku miesięcy stały się naszą codziennością, a naszych współpracowników częściej spotykamy w okienku Zoom, Google Meet, Skype czy Microsoft Teams. Faktem jest, że nie każdy wie jak zachować się w czasie spotkań online. Często wprawiają nas w zakłopotanie, szczególnie, że nie zawsze intuicyjnie wiemy jak powinniśmy się zachować w określonych sytuacjach. Wielu z nas nie raz zadawało sobie pytanie czy podczas spotkań online obowiązują zasady biznesowego savoir vivre tak jak podczas spotkań tradycyjnych. Aby nieco wyjaśnić ten temat poniżej przedstawiam 5 zasad savoir vivre dotyczących uczestnictwa w spotkaniach online.
(więcej…)

Dochodzenie należności – poradnik dla przedsiębiorców

Follow Legal » Startup
Brak regulowania płatności w terminie stanowi w obrocie gospodarczym spory problem dla przedsiębiorców. Niesolidny kontrahent, który nie reguluje w terminie płatności zaburza płynność finansową innych przedsiębiorców. W najgorszym możliwym przypadku może to doprowadzić do utraty stabilności w firmie. Spirala braku płatności, bo tak właśnie należy określić to zamknięte koło, może znacząco zachwiać prowadzonym biznesem. Co można zrobić, aby tego uniknąć?
(więcej…)

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS na 3 miesiące [Aktualizajca]

Follow Legal » Startup
31 marca 2020 r. wprowadzono pakiet przepisów wprowadzających rozwiązania antykryzysowe dla polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS CoV-2 (dalej: koronawirus), które zostały określone przez rząd jako Tarcza Antykryzysowa. Tarcza ma z założenia chronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się ona na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych.

(więcej…)

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Follow Legal » Startup
W naszej Bazie Wiedzy umieściliśmy niedawno poradnik Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS na trzy miesiące. W poradniku omawialiśmy kto może skorzystać ze zwolnienia z ZUS  oraz w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek o zwolnienie z obowiązku regulowania składek. W poniższym poradniku chcielibyśmy kontynuować wyjaśnianie wątpliwości, które pojawiają się w związku z wprowadzanymi w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0 rozwiązaniami pomocowymi, a konkretnie omówimy świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Ta forma wsparcia została wprowadzona przepisami Tarczy Antykryzysowej i ma za zadanie  pomóc przedsiębiorcom w dobie  kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Świadczenie postojowe zostało uregulowane  w art. 15zq i następnych Tarczy Antykryzysowej. Zaznaczamy, że poniższy poradnik (uwzględniający zmiany wprowadzone Tarczą Antykryzysową 2.0) został poświęcony wyłącznie świadczeniu postojowemu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie omawiamy w nim innej instytucji pomocowej, którą jest świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. 

(więcej…)

Tarcza Antykryzysowa przesuwa ważne terminy obowiązków przedsiębiorców

Follow Legal » Startup
Zmiany wprowadzone przez przepisy Tarczy Antykryzysowej oraz wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze (w formie rozporządzeń poszczególnych ministrów) obejmują zmianę wielu istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców terminów. W gąszczu publikowanych od końca marca 2020 r. aktów prawnych bardzo trudno wyłuskać poszczególne zmiany. Dlatego też poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zmian terminów dla realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Bez wątpienia wydłużenie niektórych terminów należy ocenić pozytywnie – w czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy skupili się na ratowaniu swoich firm oraz zabezpieczaniu miejsc pracy dla swoich pracowników. Ustawodawca wyszedł więc naprzeciw polskim przedsiębiorcom i umożliwił im poprzez rozwiązania przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej spełnienie wybranych obowiązków w późniejszym terminie.

(więcej…)