Łączenie funkcji IOD i Compliance Officera

Follow Legal » Archiwum dla Monika Walczak

Dynamiczne zmiany środowiska prawnego oraz zwiększająca się świadomość prawna przedsiębiorców, sprawiają, że coraz więcej organizacji świadomie zabezpiecza swoje funkcjonowanie poprzez powołanie Inspektora Danych Osobowych (IOD) i Compliance Oficera (CO). O ile powołanie pierwszej z funkcji może stanowić wypełnienie ciążącego na podmiotach obowiązku prawnego, o tyle funkcjonowanie drugiej, nie jest póki co uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania funkcją CO, która stanowi ważny element kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz jest realnym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorców.

Jedną z bardziej wrażliwych kwestii dotyczących funkcjonowania IOD oraz CO jest możliwość łączenia obu stanowisk przez jedną osobę. Przepisy prawa nie zawierają jednak regulacji w tym obszarze. 

(więcej…)