Przechowywanie danych w chmurze: jak korzystać z aplikacji chmurowych nie łamiąc RODO?

Follow Legal » Archiwum dla Damian Fedeczko
Aplikacja do wysyłania mailingu, aplikacja do zarządzania ticketami zgłoszeniowymi, aplikacja śledząca czas poświęcony na poszczególne projekty, aplikacja rozdzielająca zadania wewnątrz zespołu, aplikacja do zarządzania flotą aut firmowych i wiele, wiele innych. Często wybieramy też usługi dysku w chmurze umożliwiające przechowywanie danych poza naszą przestrzenią dyskową, co ułatwia nam dostęp do potrzebnych informacji z każdego miejsca w świecie, łatwe współdzielenie folderów czy też wspólną pracę nad dokumentem.

(więcej…)

Karuzela kar za naruszenia RODO ruszyła! [Aktualizacja]

Follow Legal » Archiwum dla Damian Fedeczko
Minął ponad rok od kiedy żyjemy w świecie zawładniętym przez RODO. Wszyscy zapewne pamiętamy atmosferę paniki wśród administratorów danych (ado) ze wszystkich branż i sektorów. Atmosfera ta została wywołana wizją milionowych (liczonych w euro!) kar za nieprzestrzeganie przepisów RODO. Po długich miesiącach prac w gabinetach organów nadzorczych poszczególnych krajów pojedynczych decyzji nakładających kary, w ostatnim czasie obrodziło nam wysokimi karami oraz ciekawymi przypadkami naruszeń ochrony danych. Poniżej przedstawiam pokrótce najciekawsze (lub najwyższe) rozstrzygnięcia organów nadzorczych.

(więcej…)