5 zasad savoir vivre spotkań online

Follow Legal » Archiwum dla Paulina Machowicz

Wpis gościnny Agnieszki Zychewicz w Bazie Wiedzy Follow Legal

W związku z pandemią koronawirusa wiele firm zdecydowało się na częściowe lub całkowite przejście na formę pracy zdalnej. Dlatego też wirtualne spotkania od kilku miesięcy stały się naszą codziennością, a naszych współpracowników częściej spotykamy w okienku Zoom, Google Meet, Skype czy Microsoft Teams. Faktem jest, że nie każdy wie jak zachować się w czasie spotkań online. Często wprawiają nas w zakłopotanie, szczególnie, że nie zawsze intuicyjnie wiemy jak powinniśmy się zachować w określonych sytuacjach. Wielu z nas nie raz zadawało sobie pytanie czy podczas spotkań online obowiązują zasady biznesowego savoir vivre tak jak podczas spotkań tradycyjnych. Aby nieco wyjaśnić ten temat poniżej przedstawiam 5 zasad savoir vivre dotyczących uczestnictwa w spotkaniach online.
(więcej…)

Klauzule abuzywne czyli niedozwolone postanowienia umowne

Follow Legal » Archiwum dla Paulina Machowicz

Klauzule abuzywne są szerzej znane pod nazwą niedozwolonych postanowień umownych. Najważniejszym i jednocześnie podstawowym zadaniem klauzul abuzywnych jest ochrona konsumenta pozostającego w określonej relacji z przedsiębiorcą. Ten drugi, ma zwykle znacznie silniejszą pozycję i przez to zdarza się, że przedsiębiorca narzuca określone i niezgodne z prawem zapisy w umowie, które naruszają prawa konsumentów. Ochrona przed klauzulami niedozwolonymi obejmuje zatem jedynie konsumenta zawierającego umowę z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca przystępujący do tworzenia np. regulaminów swoich usług lub warunków korzystania (szczególnie przedsiębiorca działający w branży e-commerce) powinien pamiętać, że jego dokumenty nie mogą zawierać takich postanowień umownych, które zostały uznane lub mogą zostać uznane za niedozwolone. Zastanówmy się więc co o klauzulach abuzywnych powinien wiedzieć przedsiębiorca o klauzulach abuzywnych?

(więcej…)

Rewolucyjne zmiany dla niepublicznych spółek akcyjnych wejdą w życie już 2020 roku [Aktualizacja]

Follow Legal » Archiwum dla Paulina Machowicz

W nadchodzącym roku ustawodawca szykuje dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej nowe i rewolucyjne dla procesu jej funkcjonowania zmiany. Niedawno znowelizowany kodeks spółek handlowych nakłada na niepubliczne spółki akcyjne obowiązek posiadania i aktualizowania strony internetowej, oraz obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji. Dematerializacja akcji jest już obecna, w naszym porządku prawnym w odniesieniu do niektórych akcji spółek publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem do zmian kodeksu spółek handlowych dematerializacja akcji ma zapewnić bezpieczeństwo w obrocie akcjami, szczególnie w kontekście przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oraz ma przyczynić się do ujednolicenia obrotu akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.

(więcej…)

Tarcza Antykryzysowa przesuwa ważne terminy obowiązków przedsiębiorców

Follow Legal » Archiwum dla Paulina Machowicz
Zmiany wprowadzone przez przepisy Tarczy Antykryzysowej oraz wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze (w formie rozporządzeń poszczególnych ministrów) obejmują zmianę wielu istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców terminów. W gąszczu publikowanych od końca marca 2020 r. aktów prawnych bardzo trudno wyłuskać poszczególne zmiany. Dlatego też poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zmian terminów dla realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Bez wątpienia wydłużenie niektórych terminów należy ocenić pozytywnie – w czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy skupili się na ratowaniu swoich firm oraz zabezpieczaniu miejsc pracy dla swoich pracowników. Ustawodawca wyszedł więc naprzeciw polskim przedsiębiorcom i umożliwił im poprzez rozwiązania przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej spełnienie wybranych obowiązków w późniejszym terminie.

(więcej…)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek

Follow Legal » Archiwum dla Paulina Machowicz

Już w najbliższych dniach – 13 października 2019 r. – wejdą w życie nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, znanej również jako ustawa AML, dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Rejestr). Przedsiębiorcy muszą więc pamiętać o kolejnym obowiązku tj. o zgłoszeniu do Rejestru informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółek. Chodzi o wskazanie osób fizycznych, które bezpośrednio lub pośrednio sprawują kontrolę nad spółką. Rejestr będzie jawny a niezgłoszenie informacji przez spółki może wiązać się z nałożeniem na nie bardzo wysokiej kary pieniężnej. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na przedsiębiorców. Założeniem funkcjonowania kolejnego rejestru dotyczącego przedsiębiorców jest, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, zapewnienie przejrzystości obrotu gospodarczego i przeciwdziałanie niedozwolonym transakcjom.

(więcej…)