Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek

Już w najbliższych dniach – 13 października 2019 r. – wejdą w życie nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, znanej również jako ustawa AML, dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Rejestr). Przedsiębiorcy muszą więc pamiętać o kolejnym obowiązku tj. o zgłoszeniu do Rejestru informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółek. Chodzi o wskazanie osób fizycznych, które bezpośrednio lub pośrednio sprawują kontrolę nad spółką. Rejestr będzie jawny a niezgłoszenie informacji przez spółki może wiązać się z nałożeniem na nie bardzo wysokiej kary pieniężnej. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na przedsiębiorców. Założeniem funkcjonowania kolejnego rejestru dotyczącego przedsiębiorców jest, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, zapewnienie przejrzystości obrotu gospodarczego i przeciwdziałanie niedozwolonym transakcjom.

(więcej…)

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – kolejne RODO?

Od kilku miesięcy polskim przedsiębiorcom sen z powiek spędza widmo szumnie zapowiadanej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów za czyny zabronione pod groźbą kary (projekt). Warto przypomnieć, że nie jest to nowa regulacja, ponieważ w polskim porządku prawnym od 2002 roku funkcjonuje ustawa regulująca tę samą materię – nowa ustawa, której rządowy projekt w styczniu 2019 roku trafił do Sejmu (do tej pory prace nad projektem nie zostały podjęte przez Sejm), wprowadzi jednak wiele istotnych i dotkliwych jak można się spodziewać zmian.

(więcej…)