Dochodzenie należności – poradnik dla przedsiębiorców

Follow Legal » Archiwum dla Karolina Wolny
Brak regulowania płatności w terminie stanowi w obrocie gospodarczym spory problem dla przedsiębiorców. Niesolidny kontrahent, który nie reguluje w terminie płatności zaburza płynność finansową innych przedsiębiorców. W najgorszym możliwym przypadku może to doprowadzić do utraty stabilności w firmie. Spirala braku płatności, bo tak właśnie należy określić to zamknięte koło, może znacząco zachwiać prowadzonym biznesem. Co można zrobić, aby tego uniknąć?
(więcej…)

NDA czyli umowa o zachowaniu poufności

Follow Legal » Archiwum dla Karolina Wolny

Umowa o zachowaniu poufności (znana również jako NDA) to dokument, który wielu kojarzy się z amerykańskimi filmami, w których tłem są wielomilionowe transakcje. Jednak jest ona bardzo powszechnym i znanym instrumentem prawnym, który coraz częściej spotykany jest w obrocie gospodarczym. Zabezpieczenie informacji poufnych, które są kluczowe dla działania przedsiębiorcy, jest jedną z kluczowych zasad prowadzenia przedsiębiorstwa. W poniższym poradniku odpowiem na pytanie co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności aby skutecznie chroniła interes przedsiębiorcy oraz omówię formy w jakich umowa może zostać zawarta.
(więcej…)

Dodatek solidarnościowy – poradnik

Follow Legal » Archiwum dla Karolina Wolny

Dodatek solidarnościowy to głośno zapowiadana forma pomocy dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które wskutek pandemii koronawirusa straciły zatrudnienie. Dodatek solidarnościowy wprowadzono 20 czerwca 2020 r. Ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Jest to kolejne już rozwiązanie o charakterze antykryzysowym. Obejmie ono osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii straciły pracę lub ich umowa wygasła. Zgodnie z zapewnieniami ustawodawcy głównym celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii i wsparcie osób, które w jej wyniku utraciły możliwość zarobkowania. Dodatek solidarnościowy przybierze postać wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 1400 złotych. Osoby, które już w czerwcu mogą ubiegać się o dodatek solidarnościowy powinny się spieszyć i złożyć wniosek do 30 czerwca 2020 roku. 
(więcej…)

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS na 3 miesiące [Aktualizajca]

Follow Legal » Archiwum dla Karolina Wolny
31 marca 2020 r. wprowadzono pakiet przepisów wprowadzających rozwiązania antykryzysowe dla polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS CoV-2 (dalej: koronawirus), które zostały określone przez rząd jako Tarcza Antykryzysowa. Tarcza ma z założenia chronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się ona na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych.

(więcej…)

Zdalne posiedzenia organów spółek w czasie pandemii

Follow Legal » Archiwum dla Karolina Wolny
W poprzednich artykułach omówiliśmy kilka rozwiązań wprowadzonych Tarczą Antykryzysową oraz Tarczą Antykryzysową 2.0. Z założenia, wprowadzone przez ustawodawcę zmiany prawa mają chronić naszą gospodarkę przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, a szczególnie mają na celu wspieranie przedsiębiorców. Trzeba jednak podkreślić, że Tarcza Antykryzysowa oraz Tarcza Antykryzysowa 2.0. – obok rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców – wprowadziła zmiany w zakresie organizowania prac spółek handlowych i ich organów. 
(więcej…)