Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

Follow Legal » Archiwum dla Mateusz Grzelec
1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności split payment. Mechanizm jest traktowany jako narzędzie służące do walki z wyłudzeniem podatku od towarów i usług (VAT) w transakcjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi (B2B). Split payment polega na wydzieleniu kwoty VAT z kwoty brutto wynagrodzenia należnej sprzedawcy, która następnie trafia na wyodrębniony rachunek VAT. Wraz z wprowadzeniem tego mechanizmu na przedsiębiorców nałożone zostały dodatkowe obowiązki organizacyjne, o których muszą pamiętać podczas dokonywania płatności za zakupione usługi lub towary. Już od listopada 2019 r. obowiązkowy split payment zostanie rozciągnięty na kolejne towary i usługi.

(więcej…)

Biała lista podatników VAT

Follow Legal » Archiwum dla Mateusz Grzelec
Pośród wielu zmian prawa, które ustawodawca zafundował w ostatnim czasie przedsiębiorcom, nie sposób nie omówić jednej z najbardziej istotnych zmian dotyczącej nowego wykazu podatników VAT. Przepisy zmienionej ustawy o VAT zaczęły w tym zakresie obowiązywać od 1 września 2019 r. Rejestr jest szerzej znany przedsiębiorcom jako biała lista podatników VAT. Zmiana ta będzie miała z pewnością istotny wpływ na organizację pracy przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do dokonywania dodatkowej weryfikacji danych swoich kontrahentów. Przedsiębiorco – sprawdź koniecznie czy w wykazie widnieje prawidłowy rachunek bankowy!

(więcej…)