Dotacja na rejestrację znaku towarowego lub wzoru

Follow Legal » Archiwum dla Kornelia Żebryk

Dotacja GR/001/21 czyli dotacja funduszu ,,Ideas Powered for Business’’ dla MŚP to instrument wprowadzony z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Stanowi ona jedno z działań pomocowych, które ma ożywić sektor MŚP dotknięty kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Oferowane wsparcie dla przedsiębiorców dotyczy sfery własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, w zakresie wstępnej diagnostyki własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych oraz wzorów i polega na otrzymaniu zwrotu kosztów poniesionych na wskazane usługi przez przedsiębiorcę.

Wnioski o przyznanie dotacji:

  • można składać jeszcze tylko do 31 października 2021 r.
  • składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie EUIPO.

Urząd informuje, że przedsiębiorcy nie powinni czekać ze złożeniem wniosku do ostatnich dni, ponieważ wniosku są rozpatrywane według kolejności oraz z uwzględnieniem przeznaczonego na dotację limitu budżetowego.

(więcej…)