Follow Legal » Baza wiedzy

Blog o prawie i biznesie

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności split payment. Mechanizm jest traktowany jako narzędzie służące do walki z wyłudzeniem podatku od towarów i usług (VAT) w transakcjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi (B2B). Split payment polega na wydzieleniu kwoty VAT z kwoty brutto wynagrodzenia należnej sprzedawcy, która następnie trafia na wyodrębniony rachunek VAT.

read more

Biała lista podatników VAT

Pośród wielu zmian prawa, które ustawodawca zafundował w ostatnim czasie przedsiębiorcom, nie sposób nie omówić jednej z najbardziej istotnych zmian dotyczącej nowego wykazu podatników VAT. Przepisy zmienionej ustawy o VAT zaczęły w tym zakresie obowiązywać od 1 września 2019 r. Rejestr jest szerzej znany przedsiębiorcom jako biała lista podatników VAT.

read more

Przechowywanie danych w chmurze: jak korzystać z aplikacji chmurowych nie łamiąc RODO?

Korzystanie z chmury, aplikacji sprzedawanych w modelu SaaS jest naszą teraźniejszością i przyszłością i stanowi istotną część instrumentów stosowanych w biznesie. Należy jednak pamiętać, że należy stosować je świadomie, wiedzieć jakie dane przetwarzamy w narzędziach chmurowych oraz zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

read more

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – kolejne RODO?

Wiadomości z rynku wskazują, że ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych najprawdopodobniej zostanie uchwalona jeszcze w tym roku, a wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. W mediach często możemy usłyszeć, że wielkimi krokami do przedsiębiorców zbliżają się kolejne sankcje, a niezgodność działalności z przepisami tej ustawy będzie zabijać biznes. Sprawdź jaki wpływ na Twoją firmę mogą mieć nowe przepisy.

read more

Karuzela kar za naruszenia RODO ruszyła! [Aktualizacja]

Po długich miesiącach prac w gabinetach organów nadzorczych poszczególnych krajów pojedynczych decyzji nakładających kary, w ostatnim czasie obrodziło nam wysokimi karami oraz ciekawymi przypadkami naruszeń ochrony danych. Przedstawiamy pokrótce najciekawsze (lub najwyższe) rozstrzygnięcia organów nadzorczych. Bez wątpienia ryzyko otrzymania kary na gruncie RODO jest realne i należy spodziewać się, że kar za naruszenia będzie coraz więcej

read more